مختصری از من

به عنوان یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده انگیزه ی زیادی برای کار در زمینه ی نرم افزار دارم .دانش کد نویسی من در سطح ایجاد یک پروژه کامل نیست ولی خیلی از کد ها را میتوانم تحلیل و بررسی کنم.شاید چیزی که بتوان به عنوان مهارت نام برد توانایی توضیح و پاسخگویی مشکلات کامپیوتر و کد ها است .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شرق / معدل 17.3

دانش تخصصی

 • آشنایی با SQL در حد ساخت جداول و استفاده از آن ها در برنامه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با زبان C# در سطح مقدماتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با Asp.net و Asp MVC در سطح متوسط
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با SQL در حد ساخت جداول و استفاده از آن ها در برنامه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با زبان C# در سطح مقدماتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با Asp.net و Asp MVC در سطح متوسط
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com