مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری سیاست‌گذاری سلامت
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان تعزیرات حکومتی
  / کارشناس سلامت
 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مؤسسه هومان همراهان دانش
  / کارشناس و مدیر پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تحول بهداشت در نظام سلامت: 92 الی 96. تهران: معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, 1396. مجری و تیم پروژه مستندسازی: دکتر امیرحسین تکیان، سمیرا علیرضائی، ام‌البنین آتش بهار، فیروزه بایرامی، احد بختیاری، نجمه بهمن زیاری، آذر محمدی، فاطمه منافی، طه نصیری، الهام موحدنیا.
 • 1396
  تالیف فصل Delivery of Eye Care Services in Iran در کتاب Epidemiology of Eye Diseases in Iran- در حال ویرایش
 • 1396
  بهمن زیاری نجمه، باستانی پیوند، مرادی رضا، احمدزاده مهدیه السادات، نظری مریم. رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز، سال 1393‎. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1396؛ 11(8): 93-85.
 • 1396
  Alipouri Sakha Minoo, Bahman-Ziari Najmeh, Takian Amirhossein*. Population Coverage to Reach Universal Health Coverage in Selected Nations: a synthesis of global strategies. Iranian Journal of Public Health- In review
 • 1395
  Fereshteh Farzianpour, Khatere Ramezani, Najmeh Bahmanziari, Omolbanin Atashbahar. Frequency and Risk Factors Associated with mortality in Pregnant Women in Tehran-Iran. Global Journal of Health Science 2017; 9(3): 138-147.
 • 1395
  کیایی محمد زکریا، فردوسی مسعود، مرادي رضا، چلونگر کیومرث، احمدزاده مهدیه السادات، بهمن زیاري نجمه. رابطه بین خودکارآمدي و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1395؛ 20(2): 65-58.
 • 1394
  گزارش اهداف توسعه هزاره- 2015. تهران: انتشارات پارسای سلامت؛ 1394. مترجمین به ترتیب حروف الفبا: ام البنین آتش بهار، احد بختیاری، نجمه بهمن زیاری، علی مهرابی بهار
 • 1394
  مرادی رضا، غلامی سهیلا، احمدزاده مهدیه السادات، بهمن زیاری نجمه. شناسایی عوامل انسانی موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات توسط مدیران و سرپرستان بیمارستان های منتخب. مدیریت اطلاعات سلامت 1394؛ 12(6): 719-724.
 • 1394
  مرادي رضا، نعمتی علي، بهمن زياري نجمه، شكري آزاد، محمدي ماهان، سلطان تاجيان عبداله. تاثير اعتباربخشي بر ارائه خدمات بيمارستان هاي دانشگاهي منتخب شهر اصفهان از ديدگاه كاركنان. مديريت بهداشت و درمان 1394 ؛6(3).
 • 1394
  جعفري حميد، مرادي رضا، بهمن زياري نجمه، يزدي حمزه، جان نثاري امير، رحماني كيوان. كاربرد مدل تحليل حالات و اثرات خطا جهت بررسي خطرات مرتبط با دستگاه ونتيلاتور در بيمارستان الزهرا(س) اصفهان. مديريت بهداشت و درمان 1394 ؛6(3).
 • 1394
  یارمحمدیان محمدحسین، نظري مریم، بهمن زیاري نجمه، مرادي رضا، میرزایی هیوا، نوابی الهه. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل سروکوال. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1394؛ 15(41): 319-329.
 • 1394
  Keyvanara Mahmoud, Bahmanziari Najmeh*, Maracy Mohamad Reza. Violence in Al-Zahra Hospital from the Viewpoint of Administrative Support Staff: A Qualitative Study. Patient Saf Qual Improv. 2015; 3(4):281-285.
 • 1394
  Keyvanara Mahmoud, Maracy Mohamad Reza, Bahmanziari Najmeh*. A study conducted on the demographic factors of victims of violence in support and administrative departments of hospital in 2013. J Edu Health Promot 2015;4:35.
 • 1394
  Bahmaniari Najmeh*, Keyvanara Mahmoud, Maracy Mohamad Reza, Shokri Azad. Strategies for reducing violence in hospital from the viewpoint of support-administrative staff: A qualitative study. Int J Health Syst Disaster Manage 2015;3:169-76.
 • 1393
  فردوسی مسعود، بهمن زیاری نجمه*. دیدگاه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش(نامه علمی). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1393؛14(10): 912-914.
 • 1393
  مرادي رضا، محمدي ماهان، بهمن زياري نجمه*، تيموريان نجمه. رابطه بین اعتماد به نفس و خطرپذیری دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1393؛14(7):623-626.
 • 1393
  Shokri Azad, Yarmohammadian Mohammad Hossein, Mottaghi Payman, Karimi Saeed, Bahmanziari Najmeh, Gholipour Kamal, Tabrizi Jafar Sadegh. Customer quality and rheumatoid arthritis in Iranian patient’s perspective: a cross-sectional study. Patient Safety & Quality Improvement Journal 2014;2(3):110-115.
 • 1393
  Keyvanara Mahmoud, Maracy Mohammad Reza, Shokri Azad, Kordi Ayan, Bahmanziari Najmeh*. A review on violence and related demographic factors in hospitals of Iran. International Journal of Health System and Disaster Management. 2014;2:1-5.
 • 1393
  مرادی رضا، غلامی سهیلا، محمدی ماهان، کیایی محمدزکریا، طاهری انیس، بهمن زیاری نجمه. عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین(پوستر). همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت 7-5 اسفندماه 1393، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1393
  Keyvanara Mahmoud, Bahmanziari Najmeh*, Maracy Mohammad Reza. Violence in hospital from the viewpoint of support-administrative staff: a qualitative study (Oral). The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing. 6-9 May, 2014, Isfahan-Iran. Isfahan University of Medical Sciences
 • 1392
  Raeisi A.R, Nazari M, Bahmanziari N*. Assessment of safety culture in Isfahan hospitals (2010). Mat Soc Med 2013; 25(1): 1-5.
 • 1392
  Keyvanara Mahmoud, Maracy Mohammad Reza, Bahmanziari Najmeh*, Shokri Azad, Kordi Ayan. revalence of violence and its perpetrators in support-administrative departments of Al-Zahra Hospital: 2013. International Journal of Health System and Disaster Management. 2013;1:204-7.
 • 1392
  Karimi Saied, Yarmohammadian Mohammad Hossein, Shokri Azad*, Mottaghi Payman, Qolipour Kamal, Kordi Ayan, Bahmanziari Najmeh. Predictors and effective factors on quality of life among Iranian patients with Rheumatoid Arthritis. Mater Socio med. 2013; 25(3): 158-162.
 • 1392
  يارمحمديان محمدحسين، كردي آيان، بهمن زياري نجمه، رئيسي احمدرضا، قلي پور كمال، شكري آزاد. مدل های ارزیابی خارجی و ارائه فرایند جامع ارزیابی در بهداشت و درمان. تحقیقات نظام سلامت 1392؛9(9):896-908.
 • 1392
  يارمحمديان محمد حسين، شكری آزاد، بهمن زياری نجمه، كردي آيان*. نقاط کور در برنامه اعتباربخشی. تحقیقات نظام سلامت1392؛9(11):1158-1166.
 • 1392
  شمس اسدالله، بهمن زياري نجمه، كردي آيان، پورانتظاري مجيد، شكري آزاد*، نقدي بهشته. رضایتمندی مراجعین بخش اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا(س). تحقیقات نظام سلامت 1392؛9(8): 803-811.
 • 1392
  كريمي سعيد، قلي پور كمال، كردي آيان، بهمن زياري نجمه، شكري آزاد. تاثیر اعتباربخشی بیمارستان بر ارائه خدمات از دیدگاه صاحبنظران: مطالعه کیفی. پیاورد سلامت 1392؛ 7(4): 337-353.
 • 1391
  کریمی سعید، بهمن زیاری نجمه *. عدالت در شاخص های مالی سلامت ایران در فاصله اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه. مدیریت اطلاعت سلامت 1391؛ 9(7): 1113-1122.
 • 1391
  جباری علیرضا، شریفی راد غلامرضا، شکری آزاد، بهمن زیاری نجمه، کردی آیان*. نگاهی بر عملکرد پزشک خانواده روستایی در ایران. مدیریت اطلاعت سلامت 1391؛ 9(7): 1132-1145.
 • 1391
  رحیمی زینب، کاوه حمید، بهمن زیاری نجمه، نظری مریم*. ممیزی خطا در ثبت مستندات پرونده پزشکی بیمار در بیمارستام امام موسی کاظم(ع) اصفهان: 1390 (سخنرانی). اولین همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 28-26 مهر 1391، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • 1391
  رحیمی زینب، کاوه حمید، بهمن زیاری نجمه*، نظری مریم. ممیزی مدیریت اثربخش تجهیزات پزشکی در بیمارستان امام موسی کاظم(ع) اصفهان: 1390 (سخنرانی). اولین همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 28-26 مهر 1391، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • 1391
  بهمن زیاری نجمه*، نظری مریم. معتبرسازی ابزار سنجش فرهنگ ایمنی به صورت Short-form به روش تحلیل عاملی: 1390 (پوستر). اولین همایش ملی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 28-26 مهر 1391، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • 1391
  رئیسی احمدرضا، نظری مریم*، بهمن زیاری نجمه. بررسی فرهنگ ایمنی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال1389 (سخنرانی). اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت 27 و 28 اردیبهشت 1391، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • 1390
  فرح آبادی محمد احسان، یوسفی مهدی، بهمن زیاری نجمه، فریدونی فاطمه، فضایلی سمیه. تحلیل کارایی مراکز بهداشتی درمانی شهری منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه بیمارستان 1390؛ 10(1):43-35.
 • 1389
  همکاری با شورای پژوهشی کارگروه مدیریت سلامت در حوادث مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال تحصیلی 1390-1389

پروژه ها

 • 1396
  نظام ارائه مراقبت‌های اولیه چشم پزشکی ـطراحی؛ چگونگی و الزمات ادغام؛ چارچوب‌های آموزشی (1396-1395)
  همکار اصلی طرح
 • 1392
  بررسی دیدگاه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش
  همکار اصلی طرح
 • 1390
  ارزیابی مقالات پژوهشی منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مجله فصلنامه بیمارستان-1390
  مجری اول
 • 1390
  ارزیابی مقالات پژوهشی منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مجله فصلنامه مدیریت سلامت-1390
  همکار اصلی طرح
 • 1390
  ارزیابی مقالات پژوهشی منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مجله فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت-1390
  همکار اصلی طرح
 • 1389
  ارزیابی فرهنگ ایمنی در بیمارستان های دولتی و غیر دولتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال
  همکار اصلی طرح
 • 1388
  تحلیل بهره وری مراکز بهداشتی درمانی شهری مرکز بهداشت شهرستان شماره 2 اصفهان با استفاده از تحلیل فراگیر داده‌ها
  همکار اصلی طرح

افتخارات

 • 1393
  رتبه سوم آزمون دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
 • 1392
  رتبه اول دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1390 و استفاده از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
 • 1389
  شرکت در مرحله کشوری دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در حیطه مدیریت با موضوع عدالت در نظام سلامت، 14-8 مرداد 1389 و مقام هشتم تیمی
 • 1389
  انتخاب به عنوان دانشجوی پیشگام در عرصه علمی-فرهنگی در پنجمین دوره جشن دانشجویان پیشگام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1389
  انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه استان
 • 1389
  رتبه اول دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مقطع کارشناسی ورودی 1386 و استفاده از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر (ورود بدون آزمون)
 • 1388
  انتخاب به عنوان دانشجوی پیشگام در عرصه علمی در چهارمین دوره جشن دانشجویان پیشگام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو کمیته اجرایی گردهمایی سراسری نخبگان و فرهیختگان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کشور، برگزار شده توسط دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 3 مرداد 1387
 • عضو کمیته اجرایی اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بهمن 1387
 • عضو کمیته اجرایی همایش سراسری عدالت در نظام سلامت برگزار شده توسط دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 21-20 اسفند 1387
 • مسئول گروه نشریه کمیته پژوهش‌های دانشجویی از آبان ماه 1387 لغایت خرداد 1388
 • عضویت در کانون دانش آموختگان مدیریت خدمات بهداشتی و اقتصاد بهداشت

دانش تخصصی

 • Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Powerpoint
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excell
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Snagit Editor
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com