مختصری از من

من باتوجه ب زمان اتمام دوره کارشناسی ودرادامه طی جستجوی چندماهه برای اشتغال نتوانستم شغل مربوطه به رشته تحصیلی رایافت کنم،وهمان طورکه درپیشینه شغلی توضیح دادم ب ناچارمشاغل آزاد دیگردرزمان دانشجویی ومشاغل دیگررادرحال حاضرانتخاب کردم،وتعهدکاری،ایجادعلاقه وانگیزه درانجام وظایف به بهترین نحوممکن،داشتن آرامش وکنترل استرس دربرابرمشکلات وشرایط حساس،منظم ،روحیه ی بالاوسخت کوشی وتلاش درراستای هدف،ویک نکته دیگراین است که درهرقسمت که کارفرمای محترم تشخیص بدهند آماده بکارمیباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین-باراجین

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت هنکل صنعتی
  مهندسی صنایع/ حراست بدلیل نبودن شغل مربوطه
 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت بهمن دیزل
  مهندسی صنایع/ کارآموزدرواحدتعمیرات ونگهداری
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  مشاغل آزاد: تراشکاری،اسکلت بتنی وغیره
  اپراتوری و . . .

  توضیحات: لازم به ذکراست به مدت ۴ ماه درتراشکاری و ۱۲ ماه دراسکلت بتنی بصورت غیرمتوالی درطول این چندسال مشغول بکاربودم.

پروژه ها

 • 1394
  تعمیرات ونگهداری
  پروژه دانشجویی
 • 1394
  طرحریزی واحدهای صنعتی
  پروژه دانشجویی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال،شنا،کوهنوردی و ...

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ۲۰ ساعته-دانشگاه خانه کارگر
 • Microsoft Access
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com