مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد کرمان / معدل 15.04

دانش تخصصی

 • عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com