مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی مولانا / معدل 17.23

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کوه یاران دماوند
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • آذر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  ایمن بهینه ساز فروغ
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی ومالیاتی
 • خرداد ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه آبان ارقام پارس
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد

  توضیحات: از سال 1387 الی 1391مشغول حسابرسی
  ازسال 1391الی 1392 مشغول حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com