مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه فنی مهندسی تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  بازرگانی شرکت ملی مس
  مهندسی شیمی/ پژوهشگر امکان سنجی صنایع نفت و گاز

  توضیحات: امکان سنجی ورود به بازار تامین های مالی صنعت نفت و گاز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تدریس دروس مکانیک سیالات و ترمودینامیک مهندسی شیمی دانشگاه آزاد تهران مرکز (کمک استاد)
 • 1393
  پروژه کاتالیستی بهبود فرآیند تولید بنزین
 • 1392
  پژوهش در مورد فرآیندهای تولید روغن های صنعتی و تصفیه

پروژه ها

 • 1394
  امکان سنجی اقتصادی تجهیزات صنعت نفت
  همکار پروژه

  توضیحات: امکان سنجی اقتصادی تجهیزات صنعت نفت ،شرکت ملی مس ایران

 • 1394
  تست فرآورده های نفتی
  آنالیزور

  توضیحات: آزمایشگاه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی طراحی فرآیند های صنعت نفت و گاز
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی طراحی فرآیند های صنعت نفت و گاز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com