مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16

پروژه ها

 • 1394
  امکان سنجی اقتصادی تجهیزات صنعت نفت
  همکار پروژه

  توضیحات: امکان سنجی اقتصادی تجهیزات صنعت نفت ،شرکت ملی مس ایران

 • 1394
  تست فرآورده های نفتی
  آنالیزور

  توضیحات: آزمایشگاه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com