مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی تجارت الکترونیک
  گرایش مهندسی تجارت الکترونیک /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com