مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه اسلامشهر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آبادمهر پنگان
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی و مسئول HSE
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  بتن و روکش های صنعتی تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  ساخت و ساز شهری
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه /مدیر پروژه
 • تیر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  تبرزین صنعت
  مهندسی عمران/ معماری/ کمک نقشه بردار
 • شهریور ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  آریا گستر
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول کارگاه

پروژه ها

 • 1393
  اجرای ساختمان
  مدیر پروژه
 • 1391
  ساختمانی
  سرپرست کارگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بازیگری /کارگردانی/موسیقی/خوانندگی/عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سرپرستی کارگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت و سرپرستی کارگاه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Hse
 • مدیریت بحران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بحران
 • اصول مستند سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول مستند سازی
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصگول سرپرستی
 • اجرا و نظارت
  100% Complete
  عنوان مدرک: اجرا و نظارت

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • enternet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرپرستی کارگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت و سرپرستی کارگاه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: Hse
 • مدیریت بحران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بحران
 • اصول مستند سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول مستند سازی
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصگول سرپرستی
 • اجرا و نظارت
  100% Complete
  عنوان مدرک: اجرا و نظارت
https://.com