مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه المهدی / معدل 17.45
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم کاردانی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه صبح صادق / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  دفترامور مالیاتی
  مالی و حسابداری/ دفترنویسی وگزارش فصلی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  بیمارستان خانواده
  مالی و حسابداری/ حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نواوران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پارسیان
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com