مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  فوق دیپلم جغرافیا
  گرایش انسانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  ایران حوله تبریز
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  گروه صنعتی نیرو
  مسئول دفتر

  توضیحات: حوزه فعالیت ساخت تابلو برق

 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور شاران
  مسئول دفتر

  توضیحات: مشاوره و طراحی شهری

 • خرداد ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۹۳
  مهندسی رشد صنعت ایران
  مدیر داخلی

  توضیحات: تولید قطعات خودرو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مبانی کامپیوتر(رایانه درجه2)
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای زعفرانیه مرکز شماره 17
 • حسابداری عمومی مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای زعفرانیه مرکز شماره 13
 • کامپیوتر1
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایران
 • تایپ فارسی و لاتین
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایران
 • تایپ فارسی و لاتین
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون انفور ماتیک ایران
 • WORD -POWER POINT-ACCESS-INTERNE –OUTLOOK
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال آموزش
https://.com