مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مالی
  /دانشگاه سراسری غیر انتفاعی خاتم
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی کرج / معدل 15.49
 • 1386 تا 1389
  دیپلم ریاضی
  گرایش فیزیک / معدل 19.19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت قطعه سازی خودرو سازه پویش
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی

پروژه ها

 • 1394
  مدیریت ذینفعان در پروژه
 • 1394
  ارزش گذاری شرکت داروسازی امین
 • 1393
  پروژه ارزیابی کار و زمان در شرکت قطعه سازی خودرو سازه پویش
 • 1393
  پروژه طرحریزی واحدهای صنعتی در شرکت سازه پویش

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • quality managment
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • value engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه NAV
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • quality managment
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • value engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه NAV
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com