مختصری از من

شخصی هستم که از روی علاقه وبه صورت حرفه ای درزمینه ی فعالیت های فنی توانمندهستم.چندخصوصیت بارز من که میتواند به پیشرفت اهداف سازمانی شمامفیدباشد سخت کوشی ومسولیت ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پذیری درخدمت میباشد.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش ماشین های الکتریکی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  موسسه ی اموزشی مهرهشتم کیش
  مالی و حسابداری/ اموال دار
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شهرداری تهران
  منابع انسانی و آموزش/ اموال دار

افتخارات

 • 1387
  کسب مقام دوم درمسابقات بدن سازی استان البرز
 • 1386
  کسب مقام اول درمسابقات بدن سازی استان البرز
 • 1385
  کسب مقام اول درمسابقات بدن سازی استان البرز
 • 1384
  کسب مقام اول درمسابقات بدن سازی استان البرز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به شدت علاقمند به
 • ورزش بدن سازی.
 • فعالیت های فنی و
 • رانندگی هستم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com