مختصری از من

بنده امادگی هر فعالیتی در قالب شهرسازی می باشم و اگر نیاز به نرم افزار خاصی بود در کمترین زمان اموزش می بینم . و کارمندی منظمی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی برنه مه ریزی شهری
  /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت باغشهر پارسیان
  کارشناس شهرسازی
 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بنا و آبادی
  کارشناس شهرسازی
 • شهریور ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دفتر بافت و بنا
  دفتر فنی شهرسازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  انجچام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت باغشهر پارسیان
 • 1395
  انجام پروژه تحقیقاتی در شرکت بنا و آبادی
 • 1395
  النجام فعالیت های طراحی و نرم افزاری در شرکت های اشتغال به کار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام هر فعالیتی (اموزشی -اجرایی) می باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SketchUp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com