مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1376
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاداسلامی / معدل 15.63

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اسکی
 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com