مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب / معدل 16.29
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب / معدل 14.92

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ایی
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com