مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1373 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  گلستان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر تولید
 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  گلستان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر تولید
https://.com