مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1387
    کارشناسی هنر
    گرایش كارگرداني تئاتر /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com