مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.38

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر مدیریت استعداد و عدالت سازمانی بر رضایت کارکنان و همچنین یک مقاله در دست داوری دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با قانون اساسی و فانون کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاهی پایان هر دوره به مدت 2 سال
دانش تخصصی
 • آشنایی با قانون اساسی و فانون کار و تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com