مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامییوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند اصفهان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت نرم افزاری فرآیند شبکه خاور میانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

دانش تخصصی

 • ورود اطلاعات به سایت های تولید شده وطراحی فاش کارت های اموزشی...وریجستر انتی ویروس های مشتریان
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ورود اطلاعات به سایت های تولید شده وطراحی فاش کارت های اموزشی...وریجستر انتی ویروس های مشتریان
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com