مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1382
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه مهاجر اصفهان / معدل 14.5
https://.com