مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه امیرکبیر
 • 1378 تا 1381
  کارشناسی فلسفه
  گرایش غرب /دانشگاه تبریز / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  تک نما
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۱
  وگ ایران
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر تامین ،مدیر اداری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • سرویس‌های شرکت مایکروسافت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازارایابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرویس‌های شرکت مایکروسافت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازارایابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com