مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی متالورژی
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه آزاد کرج

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ریخته گری دقیق پولادیر
  سرپرست تولید
 • آبان ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت فنی و مهندسی ساپکو
  کاراموز

  توضیحات: فعالیت در آزمایشگاه واحد و راه اندازی دستگاه التروپولیش واحد

ابزار و نرم افزار

 • مدرک کامل ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com