مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 15.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان عربی به صورت خصوصی در مقطع دبیرستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارتهای هفت گانه office
  80% Complete
  عنوان مدرک: lcdl, سطح یک و دو

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارتهای هفت گانه office
  80% Complete
  عنوان مدرک: lcdl, سطح یک و دو
https://.com