مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کارشناسی چاپ
  /دانشگاه هنر تهران

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com