مختصری از من

در حال حاضر دانشجو ترم 3 کارشناسی it هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی it
  گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری /دانشگاه علمی کاربردی پیشوا / معدل 18

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: css html joomla
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک: css html joomla
https://.com