مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی
  گرایش تولیدمحصولات باغبانی /دانشگاه دانشگاه ملایر / معدل 18
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی علوم کشاورزی
  گرایش زراعت- باغبانی /دانشگاه پیام نور اراک / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  جهاد کشاورزی
  ناظر گندم
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  صندوق بیمه محصولات کشاورزی
  کارگذار بیمه محصولات کشاورزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com