مختصری از من

چون پدر بنده در کار پیمانکاری سد و شبکه بوده اند از دوران کودکی وارد این شغل شده و در ضمینه اجرا و مدیریت نیرو به تجارب گرانقیمتی دست پیدا کرده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت استن ابنیه آرمان
  / سرپرست کارگاه

پروژه ها

 • 1395
  پروژه ۱۷۶ واحدی خانه سینما پردیس
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com