مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه پیام نور مرکز تهران / معدل 17.27
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه پیام نور مرکز میانه / معدل 17.29

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
  مالی و حسابداری/ مسول امور مالی
 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر داخلی
https://.com