مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مالی
  /دانشگاه تهران جنوب
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بهین بازار (سامسونگ فیلد مارکتینگ )
  مهندسی صنایع/ سرپرست تیم پروموتر - ناظر و آنالیز نحوه انجام و برنامه ریزی و گزارش پیشرفت کار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کیسون
  مهندسی صنایع/ کنترل پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت بلند طبقه
  مهندسی صنایع/ کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com