مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي صنايع
  /دانشگاه آزاد تهران-شمال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدریس
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com