مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت صنعتي
  گرایش مالي /دانشگاه آزادواحد ساوه / معدل 17.79
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مديريت صنعتي
  /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان البرز
  كارشناس مسئول هماهنگي و برنامه ريزي اجتماعي
 • شهریور ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱
  اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان البرز
  كارشناس اشتغال

پروژه ها

 • طرح ملي بررسي كيفيت زندگي ، سلامت روان و مشكلات شغلي جامعه كار و توليد در سال 94
  مجري و پرسشگر
 • طرح ملي شيئع شناسي موارد مخدر در محيط هاي صنعتي سال 93
  مجري و پرسشگر

افتخارات

 • برگزاري جشنواره هاي متنوع كارگري و كارفرمايي ودريافت تقديرنامه به جهت اجرا
 • اجراي طرحهاي پژوهشي با عناوين غربالگري سلامت روان و شيوع شناسي موارد مخدر در سالهاي 93 و 94

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهاي عمومي فناوري اطلاعات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com