مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه تهران / معدل 14.6
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی تولید /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت دژپاد
  مهندسی صنایع/ مدیر واحد نصب و خدمات پس از فروش

  توضیحات: برنامه و کنترل پروژه ها
  کنترل هزینه ها جهت ایجاد بهره وری
  ایجاد فرآیند برون سپاری در واحد خدمات پس از فروش
  کنترل و ارزیابی نحوه خدمات ارائه شده
  بهبود سیستم خدمت رسانی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت دژپاد
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ کارشناس کنترل کیفی

پروژه ها

 • 1391
  راه اندازی واحد مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه دژپاد
  کارشناس
 • 1390
  تهیه گزارشات و زمان های خرابی دستگاه ها و نوشتن برنامه
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با مباحث HRM فرایند جذب و استخدام ؛ قوانین کار وبیمه ؛تکنیک های ارتباطی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به مباحث ارزیابی و داده کاوی اطلاعات (data mining)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به مباحث امور قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به شیوه محاسبه حقوق و دستمزد و فرآیند پیمان سپاری پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با مباحث و نرم افزار SQFE و FMEA,PFMEA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به انواع سیستم های تولیدی ؛ انواع سیستم های جابجایی و حمل نقل موادAGV) و........) و الگوریتم تخصیص آنها و انواع ماشین های ساخت اتوماتیک(ANC-NC-CNC) و زبان های برنامه نویسی آن (Gکدها و APT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا با مباحث ایزو 2015
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره توف نورد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های OFFICE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه پژوهش
 • نرم افزار p6
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه پژوهش

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با مباحث HRM فرایند جذب و استخدام ؛ قوانین کار وبیمه ؛تکنیک های ارتباطی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به مباحث ارزیابی و داده کاوی اطلاعات (data mining)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به مباحث امور قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به شیوه محاسبه حقوق و دستمزد و فرآیند پیمان سپاری پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با مباحث و نرم افزار SQFE و FMEA,PFMEA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به انواع سیستم های تولیدی ؛ انواع سیستم های جابجایی و حمل نقل موادAGV) و........) و الگوریتم تخصیص آنها و انواع ماشین های ساخت اتوماتیک(ANC-NC-CNC) و زبان های برنامه نویسی آن (Gکدها و APT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا با مباحث ایزو 2015
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره توف نورد
https://.com