مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه ارشاد / معدل 18.56

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت روشنای گیلاوند
  مالی و حسابداری/ امور مالی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پذیرش مقاله با عنوان " تاثیر توسعه بازار های مالی بر رشد اقتصادی " در کنفرانس بین المللی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی
 • 1393
  پذیرش مقاله با عنوان " مزایا و اهمیت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانکداری " در کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
 • 1393
  پذیرش مقاله با عنوان " ابزارها و روش های تامین مالی نظام سلامت" در کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری
 • 1393
  بررسی تاثیر و کارایی ساختار مالکیت بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران """"" مقاله در کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک ICDL
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت فراگیرISIRI13000
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت HSE
 • مدیریت آراستگی محیط کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت 5S
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت فراگیر !SIRI13000
 • سیستم مدیریت HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک ICDL
 • اصول مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت فراگیرISIRI13000
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت HSE
 • مدیریت آراستگی محیط کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت 5S
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com