مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  برند مایکیچن
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • آذر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  ماهان نت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  بیمه بانک ملت
  کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: درحال اموزش
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: درحال اموزش
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel
  100% Complete
  عنوان مدرک: درحال اموزش
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: درحال اموزش
https://.com