مختصری از من

لطفن برای دسترسی به اطلاعات کامل از پروفایل لینکدین من دیدن فرمایید.

https:www.linkedin.cominshshahrabi

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه بین المللی امام خمینی / معدل 17.71
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.91

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گروه گلدیران (LG Electronics)
  مالی و حسابداری/ مدیر حسابرسی داخلی گروه
 • مرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  ماجد الفطیم (شرکت هایپرمارکت های ماف پارس-هایپر استار ایران)
  مدیر حسابرسی داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

دانش تخصصی

 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: چندین مدرک
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 31000-مدیریت ریسک و بحران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mini MBA
 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه اروین کالیفرنیا
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مذاکره، ارائه مطلب، و مهارت های نرم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک: چندین مدرک
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 31000-مدیریت ریسک و بحران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mini MBA
 • مدیریت بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه اروین کالیفرنیا
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مذاکره، ارائه مطلب، و مهارت های نرم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com