مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اراک

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
  کارشناس تعمیر و نگهداری شعب

  توضیحات: پشتیبانی شعب سرار کشور -خرید دوربین ها و ...

 • دی ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۸
  شرکت وارد کننده دارو next
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و طراح سابت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • 1-فعالیت در بخش IT
 • 2-فعالیت در بخش تدارکات
 • 3-فعالیت در روابط عمومی

دانش تخصصی

 • networ+
  80% Complete
  عنوان مدرک: سایبر تک
 • MCITP 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک: سایبر تک
 • حسابداری مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • 3D max
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • حقوق بانکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش اقتصاد نوین
 • هوش هیجانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش اقتصاد توین
 • آیین نگارش ، مکاتبات اداری و گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: tuv nord
 • exel پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک: 01

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • networ+
  80% Complete
  عنوان مدرک: سایبر تک
 • MCITP 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک: سایبر تک
 • حسابداری مقدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • 3D max
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک: خصوصی
 • حقوق بانکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش اقتصاد نوین
 • هوش هیجانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش اقتصاد توین
 • آیین نگارش ، مکاتبات اداری و گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: tuv nord
 • exel پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک: 01
https://.com