مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه علمی کاربردی واحد 44
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش الکترونیک عمومی /دانشگاه شریعتی / معدل 16.17

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  تولیدی بالیزا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  صرافی رفیعی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  افق ماندگار جنوب
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: تسلط کامل یک مدت مشغول تدریس برای همکلاسم بودم
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسیب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ایران حساب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com