مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش زیست پزشکی /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه نوشیروانی بابل

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  پژوهشگاه رویان
  دانشجوی کارشناسی ارشد

  توضیحات: آموزش کشت و تکثیر سلولی
  یادگیری آنالیزهای سلولی مورد نیاز برای طرح کارشناسی ارشد
  انجام پروژه دانشجویی

 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت آرایشی و بهداشتی گلپسند
  مهندسی شیمی/ کارآموز

  توضیحات: آزمایش های شیمیایی و میکروبی در بخش کنترل کیفی کارخانه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  M. Aghajanpoor, S. Hashemi–Najafabadi, M. Baghaban Eslaminejad, F. Bagheri, M. mousavi, F. sayyahpour, The effect of increasing the pore size of nanofibrous scaffolds on the osteogenic cell culture using a combination of sacrificial agent electrospinning and ultrasonication, ISI, (under review).
 • 1394
  F. Bagheri, M. Aghajanpoor, S. Hashemi–Najafabadi, M. Baghaban Eslaminejad, MESENCHYMAL STEM CELL INFILTRATION, PROLIFERATION AND BONE DIFFERENTIATION ON IMPROVED ELECTROSPUN SCAFFOLDS COMPRISED OF POLYCAPROLACTONE (PCL)/NANO HYDROXYAPATITE (NHA), An Unveiling of Stem Cell Innovation, June, 2015. Stockholm, Sweden.
 • 1393
  مهدیه آقاجانپور، دکتر سمیره هاشمی نجف آبادي و دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، بررسی میزان افزایش اندازه منافذ داربست هاي الکتروریسی شده با استفاده از امواج فراصوت، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آذر93.
 • 1393
  M. Aghajanpoor, S. Hashemi–Najafabadi, M. Baghaban Eslaminejad, Evaluation the increasing of pore size in electrospun scaffolds using ultrasound with sonotrode, 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) , October 2014, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

پروژه ها

 • 1392
  بررسی اثر تغییر اندازه منافذ داربست های الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانوهیدروکسی آپاتیت بر نفوذ، تکثیر و تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان
  دانشجو کارشناسی ارشد
 • 1389
  روش های ساخت غشاهای مقاوم به pH
  دانشجوی کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنا با دستگاه کروماتوگرافی HPLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
 • طرح کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت و تکثیر سلولی و آنالیزهای سلولی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی بافت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی شغلی و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • image j
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Expert
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • qualitek 4
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنا با دستگاه کروماتوگرافی HPLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی پزشکی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس
 • طرح کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت و تکثیر سلولی و آنالیزهای سلولی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی بافت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی شغلی و کارآفرینی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com