مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مکانیک خاک و پی /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ارومیه
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش مهندسی مدیریت پروژه /دانشگاه پیام نور مرکز اورمیه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو )
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی و دفتر فنی

 • دی ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت سرای بتن اورمیه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی

پروژه ها

 • 1395
  احداث سازه ها و ساختماها و اجرایی محوطه سازی ایستگاه پمپاژ آبگیر صنایع پتروشیمی دهدشت
  کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی

 • 1395
  احداث سازه ها و ساختمانها و اجرایی محوطه سازی ایستگاه پمپاژ تقویت فشار صنایع پتروشیمی دهدشت
  کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی

 • 1395
  عملیات احداث جاده دسترسی و خط انتقال آب صنایع پتروشیمی دهدشت
  کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی

 • 1393
  پروژه خرید تضمینی آب از تاسیسات مدول دوم طرح آبرسانی شهر بوکان در قالب قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال B.O.T
  کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول دفتر فنی طرح

 • 1390
  پروژه احداث کانال قنچن وسازه های وابسته و ابنیه جنبی
  کارشناس فنی

  توضیحات: مسئول اجرایی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی فنی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • تست های غیر مخرب جوش(MT - PT - VT )
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای کشور
 • جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • پروانه مهارت فنی صنعت ساختمان (سازه های فلزی )
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS.PROJECT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارتهای هفتگانه کامپیوتر (ICDL )
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی فنی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • تست های غیر مخرب جوش(MT - PT - VT )
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای کشور
 • جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • پروانه مهارت فنی صنعت ساختمان (سازه های فلزی )
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندسی مدیریت پروژه
https://.com