مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کارآفرینی
  گرایش کسب و کار جدید /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه مازندران / معدل 16
 • 1390 تا 1391
  دیپلم ریاضی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com