مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
    گرایش طراحی فرایند های جداسازی /دانشگاه تهران / معدل 18.01
https://.com