مختصری از من

دارای انگیزه بالا و توانایی کار به صورت انفرادی و گروهی و نیز نگرش واصول برای انجام پروژه ها و سرعت یادگیری بالا .تمایل به رقابت در موارد آموزشی و کاری و یادگیری مسایل مرتبط با کار و پروژه ها میباشم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  ترجمه انواع متون حقوقی سیاسی تجاری و عمومی
 • 1390
  تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف نوجوانان و بزرگسالان

پروژه ها

 • 1390
  ترجمه تخصصی

  توضیحات: ترجمه متون تخصصی سیاسی در سطح دانشگاهی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی شنا فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
https://.com