مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هبار تولید
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازرگانی

  توضیحات: علاوه بر کار فروش و بازرگانی مدیریت داخلی دفتر و بخشی از کار های مالی را بهعده دارم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس زبان انگلیسی و فرانسه به کودکان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت بازرگانی را از سازمان مدیریت صنعتی اخذ کرده ام

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مدیریت بازرگانی را از سازمان مدیریت صنعتی اخذ کرده ام
https://.com