مختصری از من

جوانی خلاق بازی گوش علاقه بالا ب بازی ها و توانایی مشاورهی تحصیلی قوی و برنامه ریزی دقیق برای دانش اموزان هر پایه

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1395
    دیپلم ریاضی
    گرایش پزشکی / معدل 12

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • علاقه ب پزشکی و فوتسال و برنامه نویسی
https://.com