مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  حل تمرین (TA) درس الکترومغناطیس دبیر دوره الکترونیک مقدماتی انجمن علمی دانشگاه صنعتی شیراز عضو کمیته مدیریت انجمن علمی مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1392 عضو کمیته مدیریت انجمن علمی مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1391 مدیربت اجرایی دوره الکترونیک مقدماتی انجمن علمی دانشگاه صنعتی شیراز شرکت در مدرسه تابستانی دانشگاه صنعتی شیراز و انجام پروژه RFID با نرم افزار AVR گذراندن دوره های مختلف نرم افزار های مثل MATLAB, HFSS, ADS

پروژه ها

 • 1394
  طراحی و شبیه سازی و ساخت انتن میکرواستریپ . برنامه نویسی و پیاده سازی پروتکل RFID

افتخارات

 • 1394
  عضو دفتر استعداد درخشان ورودی سال 90 گرایش مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز
  کسب مقام استانی المپیاد ریاضی سال اول راهنمایی
 • 1394
  کسب مقام استانی المپیاد ریاضی سال اول راهنمایی
  عضو دفتر استعداد درخشان ورودی سال 90 گرایش مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز
 • 1394
  عضو دفتر استعداد درخشان ورودی سال 90 گرایش مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز
  کسب مقام استانی المپیاد ریاضی سال اول راهنمایی

دانش تخصصی

 • نرم افزار تخصصی گرایش میدان ها و امواج رشته مخابرات HFSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار تخصصی گرایش میدان ها و امواج رشته مخابرات HFSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com