مختصری از من

کارشناس مهندسی صنایع و دانشجوی ترم ۳ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی سجاد / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  ارائه مقاله در کنفرانس مدیریت و کارآفرینی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: QAL انگلستان

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Control (کنترل پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: QAL انگلستان
https://.com