مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی / معدل 15.5
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی / معدل 12.68

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس ریاضیات کنکور از سال 1374 تا هم اکنون

پروژه ها

 • 1393
  بررسی سیگما مشتق پذیرها در فضای باناخ
  مجری

  توضیحات: کسب نمره و درجه عالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های علمی: عضویت و ریاست انجمن های علمی در دانشگاه
 • فعالیت های ورزشی : سرپرستی و مربی گری تیم های فوتسال دانشجویی و غیر دانشجویی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ریاضات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاضات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com