مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت خصوصی فرجی صدف لارستان
  مالی و حسابداری/ مالی و حسابداری و انجام امور دفتری

  توضیحات: کار اموز در بانک مسکن به مدت یک ماه در بخش وام و تسهیلات.
  کاراموز در اداره مالیات و دارایی هرمزگان به مدت یک ماه در حوزه مالیاتی.

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تیزپردازان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com