مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع شیمیایی معدنی /دانشگاه شهر قدس / معدل 14.44

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  کنز جین
  مدیر امور فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • hysis
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com