مختصری از من

فعالیت در حوزه ی تخصصی که در آن تحصیل کرده ام انگیزه ای دوچندان برای کار به من می دهد مخصوصا اگر با همکاری با یک تیم بانشاط و پویا همراه باشد.
تحمل و صبر تا رسیدن به نتیجه از اولویت های من هستند، و مکث کردن برای فکر و انتخاب بهترین راه و تصمیم را نه تنها کاری خوب بلکه واجب میدانم.
همواره سعی دارم کارهایم را در کمال آرامش فکری و ذهنی انجام دهم.
در یک لحظه تمرکز خود را فقط روی یک مسئله میگذارم و مسائل دیگر را تنها رصد و نظاره میکنم تا سر فرصت لازم به آنها برسم...
به اعتقاد من تحصیلات و دانش تئوری تا در کار و صنعت نمود پیدا نکنند نه تنها سودی ندارند بلکه سراسر ضرر هستند و وقتگیر. از همین منظر به دنبال استفاده از دانش خود و کسب تجربه کاری هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی IT (فناوری اطلاعات)
  /دانشگاه سمنان

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲
  تدریس خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس ریاضیات دبیرستان و پیش دانشگاهی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سینما و تئاتر
 • فوتبال
 • شنا
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Computer Networks
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Computer Networks
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching
 • Computer Networks
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switching
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • GNS 3 Computer Networks Simulator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireshark
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • Computer Networks
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • Computer Networks
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing & Switching
 • Computer Networks
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switching
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com